Is Carbonkiller tegen boscompensatie of andere vormen van CO2-compensatie?

Nee. CO2 compenseren door het financieren van cookstoves en zonnepanelen, mits ze in de plaats komen van fossiel geproduceerde energie en gecertificeerd zijn, is prima. Bosaanplant (boscompensatie) kan ook een manier zijn. We moeten hierbij niet het signaal afgeven dat het niet meer nodig is om de eigen CO2-uitstoot te verminderen. In het licht van de noodzaak om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen hebben CO2-compensatieprojecten alleen maar zin als we zelf ook onze CO2-uitstoot reduceren.

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen