De EU heeft het MSR ingevoerd om overtollige rechten uit de markt te halen. Waarom gaat Carbonkiller dan door?

De Europese Commissie heeft in november 2017 een voorstel gelanceerd om rechten in de Market Stability Reserve (MSR) deels te vernietigen, als de reserve ‘te groot’ wordt. Dat gaat waarschijnlijk in per 2023. Dit betekent het volgende: als je als individu nu emissierechten koopt en ‘vernietigt’, dan zijn er straks (in 2023 en daarna) minder rechten in het systeem die nog door het nieuwe mechanisme kunnen worden vernietigd. Het is de vraag wat dan aan het eind van de rit nog het netto-effect van jouw individuele actie was.

Maar hiermee is het probleem waarschijnlijk niet opgelost. Om de Parijs-doelen te halen, zullen meer Europese landen de komende jaren kolencentrales moeten sluiten. Als we alleen al kijken naar de twaalf EU-lidstaten die zich hebben gecommitteerd aan een verbod op ­kolen, is de impact op het ETS enorm. Carbon Market Watch becijferde onlangs dat 2,22 miljard overtollige vergunningen (die 2.220 Mt CO2 vertegenwoordigen) tussen 2021 en 2030 de Europese emissiemarkt betreden. Tegen 2040 zijn dit er 6,18 miljard. We zijn dan weer terug bij af.

Zoalng het MSR niet is aangescherpt gaat Carbonkiller door. We willen actie voeren en druk opbouwen om het emissiehandelssysteem strenger te maken en dat is nog steeds nodig. De wijzigingen begroeten wij juist als een stap in de goede richting, maar het kan nog veel beter! Het opkopen en vernietigen van emissierechten door individuen, bedrijven en instellingen zien wij als een campagnemiddel. We promoten dit niet zozeer als persoonlijke CO2-compensatie. Vandaar dat de voorgestelde wijzigingen van de Europese Commissie voor Carbonkiller geen struikelblok vormen. Meer maatschappelijke druk blijft noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het emissiehandelssysteem beter gaat werken en wij de klimaatdoelstellingen van Parijs gaan halen. 

 

 

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen