De reductie van CO2-uitstoot is een speerpunt van het kabinet. Waarom moet er nóg meer gebeuren?

In het regeerakkoord van 2017 is opgenomen dat Nederland binnen de EU het voortouw neemt om het reductiedoel van de EU voor 2030  te verhogen van 40% naar 55% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Die verhoging is noodzakelijk om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen.

Dat het kabinet in Europa het voortouw zegt te gaan nemen is mooi, maar het kabinet is ondertussen niet daadkrachtig genoeg om haar eigen reductiedoel aan te scherpen. Het kabinet neemt naar eigen zeggen ´maatregelen die voorbereiden op een reductie van 49% in 2030´.  Met de halfslachtige maatregelen die zijn voorgesteld in het regeerakkoord, is het zeer de vraag of we deze ambitie gaan waarmaken. Bovendien wordt er angstvallig  gekeken naar Brussel wanneer er stappen moeten worden gezet.

Het kabinet kan haar woorden dus kracht bijzetten door concrete extra stappen te zetten, te beginnen bij het aanscherpen van het emissiehandelssysteem. 

 

Link naar: Hoe gaan we het emissiehandelssysteem verbeteren?   

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen