Hoe gaan we het emissiehandelssysteem verbeteren?

Het emissiehandelssysteem moet een stuk effectiever worden.

Dit moet er gebeuren:

  • Het aantal CO2-rechten dat jaarlijks in omloop komt, moet versneld naar beneden worden gebracht;
  • De prijs van CO2-rechten moet omhoog;
  • We moeten stoppen met het weggeven van gratis CO2-rechten aan industrieën wiens internationale concurrentiepositie niet wordt bedreigd.

Nederland  kan het emissiehandelssysteem verbeteren door:

  • Het invoeren van een nationale minimumprijs voor CO2-rechten voor alle emissiehandelssectoren, niet alleen voor de energiesector, maar ook voor de industrie;
  • Bij uitbreiding van productiecapaciteit van groene energie een equivalente hoeveelheid emissierechten uit de markt te halen, zodat de emissieruimte slinkt en niet alsnog benut word door de fossiele industrie;
  • Kolencentrales versneld te sluiten en de bijbehorende emissierechten te vernietigen.

Europa kan het emissiehandelssysteem verbeteren door: 

Europa heeft recent een nieuw voorstel ingediend om het emissiehandelssysteem te verbeteren. Deze verbeteringen zijn nog niet voldoende. Europa kan het nieuwe systeem verbeteren door: 

  • Het gratis weggeven van emissierechten nog verder en sneller in te perken. Zeker nu het voorstel ook een koolstofheffing aan de grens bevat, is het niet meer nodig om Europese bedrijven te beschermen tegen concurrentie van buiten de EU.  

  • Het begrip ‘klimaatactie’ beter te definiëren, bijvoorbeeld door het te koppelen aan het beginsel ‘do no significant harm’ en bestaande definities van echte groene investeringen. Zo voorkomen we dat opbrengsten van het emissiehandelssysteem verkeerd besteed worden.  

  • De reductie doestelling ambitieuzer te maken, en de mechanismes die daarvoor kunnen zorgen aan te scherpen (zoals de MSR en de benchmarks voor gratis rechten).  

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen