Hoe gaan we het emissiehandelssysteem verbeteren?

Het emissiehandelssysteem moet een stuk effectiever worden.

Dit moet er gebeuren:

  • Het aantal CO2-rechten dat jaarlijks in omloop komt, moet versneld naar beneden worden gebracht;
  • De prijs van CO2-rechten moet omhoog;
  • We moeten stoppen met het weggeven van gratis CO2-rechten aan industrieën wiens internationale concurrentiepositie niet wordt bedreigd.

Nederland  kan het emissiehandelssysteem verbeteren door:

  • Het invoeren van een nationale minimumprijs voor CO2-rechten voor alle emissiehandelssectoren, niet alleen voor de energiesector, maar ook voor de industrie;
  • Bij uitbreiding van productiecapaciteit van groene energie een equivalente hoeveelheid emissierechten uit de markt te halen, zodat de emissieruimte slinkt en niet alsnog benut word door de fossiele industrie;
  • Kolencentrales versneld te sluiten en de bijbehorende emissierechten te vernietigen.

Europa kan het emissiehandelssysteem verbeteren door: 

  • Het uitstootplafond versneld omlaag te brengen in lijn met onze aangescherpte verplichtingen in het Parijsakkoord;
  • Het gratis weggeven van emissierechten versneld af te bouwen en bijvoorbeeld een ‘Carbon Border Tax’ in te voeren, waarbij bedrijven taks moeten betalen op het invoeren van producten uit landen met minder strenge klimaatregels.

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen