Kun je met CO2-rechten je CO2-uitstoot compenseren?

Carbonkiller heeft niet als doel om één-op-één je CO2-uitstoot te compenseren. Met het opkopen en vernietigen van CO2-rechten willen wij vooral actie voeren en druk opbouwen om het emissiehandelssysteem strenger te maken. Meer politieke en maatschappelijke druk blijft noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het emissiehandelssysteem beter gaat werken en dat wij de belangrijke doelstelling van Parijs gaan halen om de wereldwijde stijging van de temperatuur op aarde onder de twee graden Celsius te houden.

De impact van het permanent vernietigen van emissierechten hangt af van het aantal mensen dat CO2-rechten koopt. Het zou fantastisch zijn als Europeanen ineens massaal rechten gaan opkopen en vernietigen om zo het grote overschot aan emissierechten weg te werken. Vandaar onze slogan “Buy out the Bubble!”. Als iedereen meedoet en er echt schaarste aan CO2-rechten ontstaat, dan kun je ook met het volste recht zeggen dat je CO2 compenseert met elk CO2-recht dat je uit de markt haalt. Daarvoor moet een hoop gebeuren, maar het is zeker niet onmogelijk.

Natuurlijk is het nog beter om als individu uitstoot te vermijden, maar dat kan niet helemaal. Als je autorijdt, vliegt of vlees of kaas eet, stoot je CO2 uit. Met onze tool reken je uit hoeveel CO2 gekoppeld is aan jouw gedrag. Je kunt dan direct ‘jouw’ tonnen CO2 opkopen en vernietigen

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen