Moet de Nederlandse overheid CO2-rechten opkopen?

Er zijn teveel emissierechten in omloop: er is sprake van een CO2-‘bubble’. Met onze campagne willen we Nederlanders betrekken bij het emissiehandelssysteem door CO2 rechten op te kopen, en zo een duidelijk signaal af te geven naar de politiek: doe iets aan dat overschot! Onze slogan is niet voor niets “Buy out the Bubble!”. Dat geldt dus ook voor de Nederlandse overheid. Dit kan op de volgende manier:

Het Europese Parlement heeft samen met de lidstaten eind 2017 overeenstemming bereikt over het hervormen van het emissiehandelssysteem. Het wordt daardoor expliciet mogelijk om rechten uit de markt te halen, wanneer vervuilende kolencentrales gesloten worden of er een grote investering in groene energie is gedaan. Op die manier slinkt de uitstootruimte en kan het niet alsnog benut worden door de fossiele industrie. Wij vinden dat de Nederlandse overheid die vrijgekomen emissierechten moet opkopen en vernietigen.

De Nederlandse overheid is tot nog toe niet bereid dit te doen. Dit is een gemiste kans, echte milieu-impact bereiken we pas als er steeds minder rechten in omloop komen. Het markstabiliteitsreserve is bedoeld om fouten (overschotten) uit het verleden te herstellen. Als EZK echt CO2-uitstoot wil besparen moeten ze ook de rechten uit de markt halen.

Het opkopen van een CO2-recht via onze campagne blijft dus een belangrijk statement naar de Nederlandse regering en de rest van Europa dat wij burgers vinden dat ook zij rechten uit de markt moeten halen. . 

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen