Moet de Nederlandse overheid CO2-rechten opkopen?

Er zijn teveel emissierechten in omloop: er is sprake van een CO2-‘bubble’. Met onze campagne willen we iedereen oproepen zich met het emissiehandelssysteem te bemoeien en CO2-rechten op te kopen. Onze slogan is niet voor niets “Buy out the Bubble!”. Dat geldt dus ook voor de Nederlandse overheid. Dit kan op de volgende manier:

Het Europese Parlement heeft samen met de lidstaten eind 2017 overeenstemming bereikt over het hervormen van het emissiehandelssysteem. Het wordt binnenkort mogelijk om rechten die vrijkomen bij de uitbreiding van productiecapaciteit van groene energie uit de markt te halen. Op die manier slinkt de uitstootruimte en kan het niet alsnog benut worden door de fossiele industrie. Wij vinden dat de Nederlandse overheid die vrijgekomen emissierechten moet opkopen en vernietigen. Het opkopen van een CO2-recht via onze campagne is een belangrijk statement naar de rest van Europa. 

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen