Waarom zou je al die moeite doen als je CO2 ook kan opslaan onder de grond?

Het opkopen van een CO2-recht via onze campagne is een belangrijk statement naar de rest van Europa. Maar waarom zou je al die moeite doen als je CO2 ook kan opslaan onder de grond?

Het Nederlandse kabinet ziet CO2-afvang en -opslag (ook wel Carbon Capture and Storage, CCS) als een van de belangrijkste maatregelen om aan de doelstellingen van het Parijsakkoord te voldoen. Dit zou vooral moeten plaatsvinden op zee. Los van grote vragen rond de kosten en haalbaarheid ervan, is het op grote schaal afvangen en opslaan van CO2 niet wenselijk. Het is het paard achter de wagen spannen: in plaats van CO2 te verminderen blijven bedrijven CO2 produceren en slaan ze het op. Het stimuleert bedrijven onvoldoende om te zoeken naar duurzame oplossingen en remt daarmee de omslag naar een duurzame economie die gebaseerd is op schone energie. Een deel van de opgeslagen CO2 kan wellicht worden hergebruikt, maar het blijft een relatief dure en onzekere manier om CO2-uitstoot te vermijden.

Ook wil het kabinet de kosten voor een deel betalen uit de subsidiepot die is bestemd voor schone energie. Bedrijven die CO2-uistoot opvangen en opslaan mogen dus ook uit deze pot snoepen. Ondertussen verhoogt het kabinet de energiebelasting. Vanaf 2019 zullen huishoudens 337 miljoen en bedrijven 56 miljoen meer betalen voor hun energie. Zo bezien worden de kosten worden niet eerlijk verdeeld en komt van het principe ‘de vervuiler betaalt’ te weinig terecht.

Ook leidt de afvang en opslag van CO2 niet tot een verbetering van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven: die blijven dan CO2 uitstoten op kosten van de Nederlandse burger.

Investeer daarom liever in een effectief emissiehandelssysteem: dan betaalt de vervuiler en heb je  minder CO2-uitstoot bij de bron. 

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen