Waarom zou je niet gewoon een CO2-taks instellen?

Over het emissiehandelssysteem wordt al jaren gedebatteerd en er wordt regelmatig aan geschaafd. Er wordt vaak gezegd dat het heffen van een CO2-taks (dus belasting op CO2-uitstoot) een stuk simpeler zou zijn. Maar op het gebied van belastingen is iedere lidstaat vooralsnog eigen baas. Daarover heeft de EU weinig te zeggen. Een belastingmaatregel kan alleen gerealiseerd worden met  unanimiteit van alle 28 landen. De EU heeft tien jaar lang geprobeerd een CO2-prijs in te voeren, maar zonder succes. Polen bijvoorbeeld verzet zich tegen elke maatregel die de nationale kolenindustrie in gevaar kan brengen.

Geharmoniseerde afspraken maken over belastingen op mondiaal niveau is al helemaal complex. Hiervoor pleiten is  een recept voor stilstand. We moeten daarom roeien met de riemen die we hebben, het emissiehandelssysteem gebruiken en verder aanscherpen.

Het emissiehandelssysteem heeft het voordeel dat het emissieplafond vaststaat en jaarlijks daalt. In de kern betekent dit dat de uitstoot van bedrijven niet hoger kan zijn dan het plafond. Je weet dus altijd zeker dat je je gezamenlijke emissiedoel haalt. Daarom moet nu het emissieplafond en daarmee het reductiedoel verder worden aangescherpt. 

 

 

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen