Waarom zou Nederland een minimumveilingprijs invoeren voor emissierechten?

Door de sterke lobby van industrieën en energiebedrijven is het emissiehandelssysteem te veel afgezwakt. Vanuit de optiek van klimaatschade betalen bedrijven bodemprijzen voor emissierechten, als ze al moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. De markt gaat dit probleem niet uit zichzelf oplossen, want het overschot aan emissierechten in het systeem blijft voorlopig te groot.

Daarom moeten we een minimumveilingprijs invoeren voor emissierechten. De prijs van een emissierecht schommelt nu rond de 10 euro, terwijl onderzoek laat zien dat een prijs van ongeveer 30 tot 65 euro per ton CO2  in 2020 en 40 tot 80 euro in 2030 nodig is om bedrijven klimaatvriendelijker te maken in lijn met de klimaatdoelen van Parijs.[1]

Een prijsverhoging is voordelig voor het klimaat maar brengt ook enkele voordelen met zich mee voor zowel energiebedrijven die rechten kopen als voor de industrie: hun gratis rechten worden dan immers meer waard bij verkoop en vormen zo een prikkel tot extra CO2-reductie.

 

[1] J. Stiglitz and N. Stern (2017), Report of the High-Level Commission on Carbon Prices.

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen