Wat stellen wij voor om het emissiehandelssysteem te verbeteren?

Het emissiehandelssysteem moet eindelijk gaan doen waar het voor bedoeld is; verminderen van de uitstoot van bedrijven. Om dat te bereiken moet: 

 1. De prijs van CO2-rechten moet omhoog. Alleen dan betaalt de vervuiler, en ervaren bedrijven prikkels om te verduurzamen.
 2. Het aantal CO2-rechten in omloop moet zo snel mogelijk omlaag. Alleen door minder rechten in omloop te brengen, garandeer je dat er ook minder CO2 uitstoot kan plaatsvinden.

Europa kan het emissiehandelssysteem verbeteren door: 

Europa heeft recent een nieuw voorstel ingediend om het emissiehandelssysteem te verbeteren. Deze verbeteringen zijn nog niet voldoende. Europa kan het nieuwe systeem verbeteren door: 

 • Het gratis weggeven van emissierechten nog verder en sneller in te perken. Zeker nu het voorstel ook een koolstofheffing aan de grens bevat, is het niet meer nodig om Europese bedrijven te beschermen tegen concurrentie van buiten de EU.  

 • Het begrip ‘klimaatactie’ beter te definiëren, bijvoorbeeld door het te koppelen aan het beginsel ‘do no significant harm’ en bestaande definities van echte groene investeringen. Zo voorkomen we dat opbrengsten van het emissiehandelssysteem verkeerd besteed worden.

 • De reductie doestelling ambitieuzer te maken, en de mechanismes die daarvoor kunnen zorgen aan te scherpen (zoals de MSR en de benchmarks voor gratis rechten).

Lees hier wat WISE exact voorstelt aan de Europese commissie. 

Nederland  kan het emissiehandelssysteem verbeteren door:

 • Bij uitbreiding van productiecapaciteit van groene energie een equivalente hoeveelheid emissierechten uit de markt te halen, zodat de emissieruimte slinkt en niet alsnog benut word door de fossiele industrie;
   
 • Kolencentrales versneld te sluiten en de bijbehorende emissierechten te vernietigen.
   
 • Inkomsten uit het ETS te oormerken. Meer ETS inkomsten zou dan ook meer klimaatbudget betekenen. Op dit moment is er geen koppeling tussen ETS inkomsten en Nederlandse klimaatuitgaven. 
   
 • Het afschaffen van de indirecte kosten compensatie voor de industrie. Zij worden al voldoende beschermd en hebben geen extra subsidie nodig. Zdeker omdat burgers deze bescherming niet krijgen. 

.  

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen