Wat zijn de doelstellingen van Carbonkiller?

Met het opkopen en vernietigen van CO2-rechten willen wij vooral druk opbouwen om het emissiehandelssysteem (EU ETS) strenger te maken. Het zou fantastisch zijn als Europeanen massaal rechten gaan opkopen en vernietigen, om zo het grote overschot aan emissierechten weg te werken. Vandaar onze slogan “Buy out the Bubble!” 

Het Emissie Handelssysteem is een Europese markt waarin een aantal CO2 intensieve sectoren uitstootrechten moeten kopen voor hun productieprocessen. Hoe hoger de prijs, hoe interessanter het wordt om te verduurzamen. Maar er zijn veel teveel rechten in omloop om klimaatverandering echt tegen te gaan. Daarom biedt Carbonkiller als enige in Nederland de mogelijkheid aan particulieren en mkb om rechten te kopen en te vernietigen. 

Als jij CO2-rechten koopt, verklein je de uitstootruimte voor grote vervuilende bedrijven. Bovendien zullen Europese overheden de inkomsten uit de verkoop van rechten moeten besteden aan maatregelen om klimaatverandering tegen te aan.   

Dit willen we bereiken: 

 • Het aantal CO2-rechten dat jaarlijks wordt uitgegeven gaat naar beneden. 

 • De prijs van CO2-rechten gaat omhoog. 

 • Het uitgeven van gratis CO2-rechten aan vervuilende industrieën stopt 

 • Overheden gaan alle inkomsten van CO2 handel aan echte klimaatactie besteden. 

Door via Carbonkiller uitstootrechten te kunnen we een belangrijk politiek signaal afgeven: het uitstoten van CO2 moet een eerlijk prijs krijgen. Zo kunnen we de druk opvoeren om het emissie handelssysteem te verbeteren. 

Nederland  kan het emissiehandelssysteem verbeteren door:

 • Bij uitbreiding van productiecapaciteit van groene energie een equivalente hoeveelheid emissierechten uit de markt te halen, zodat de emissieruimte slinkt en niet alsnog benut word door de fossiele industrie;
 • Kolencentrales versneld te sluiten en de bijbehorende emissierechten te vernietigen.
 • De inkomsten van het ETS beter en socialer te besteden. Meer ETS inkomsten zouden moeten leiden tot een hoger klimaat budget.
 • De indirecte kosten compensatie voor de industrie per direct af te schaffen. Nu betalen burgers wel mee aan een verhoogde energieprijs door ETS en vervuilende bedrijven niet. Dat kan zo niet langer. 

Europa kan het emissiehandelssysteem verbeteren door: 

Europa heeft recent een nieuw voorstel ingediend om het emissiehandelssysteem te verbeteren. Deze verbeteringen zijn nog niet voldoende. Europa kan het nieuwe systeem verbeteren door: 

 • Het gratis weggeven van emissierechten nog verder en sneller in te perken. Zeker nu het voorstel ook een koolstofheffing aan de grens bevat, is het niet meer nodig om Europese bedrijven te beschermen tegen concurrentie van buiten de EU.  

 • Het begrip ‘klimaatactie’ beter te definiëren, bijvoorbeeld door het te koppelen aan het beginsel ‘do no significant harm’ en bestaande definities van echte groene investeringen. Zo voorkomen we dat opbrengsten van het emissiehandelssysteem verkeerd besteed worden.  

 • De doestelling ambitieuzer te maken, en de mechanismes die daarvoor kunnen zorgen aan te scherpen (zoals de jaarlijke reductiefactor, de Market Stability Reserve en de benchmarks voor gratis rechten).  

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen