Wat zou de prijs van een ton CO2 moeten zijn om impact te hebben?

Het is heel moeilijk om een accurate prijs te bepalen voor alle schade die klimaatverandering met zich mee brengt. Hoe hang je een prijskaartje aan het verlies van biodiversiteit, het verzuren van de oceanen, zeespiegelstijging, extreme weersomstandigheden, droogte, honger, de verspreiding van tropische ziekten, politieke instabiliteit en andere effecten die we nog niet eens bedacht hebben?

Vooraanstaande economen[1] die betrokken zijn bij de ‘High-Level Commission on Carbon Prices’[2] hebben berekend dat een prijs nodig is van € 35 tot € 65 per ton CO2 in 2020 en van € 40 tot € 80 per ton CO2 in 2030 om de Parijs-doelen te halen.

De huidige prijs van een ton CO2 in het Europese emissiehandelssysteem schommelt rond de € 20. Kijk voor de actuele prijs van een emissierecht bij het Duitse handelsplatform EEX dat door de Europese Commissie is aangewezen als het gezamenlijke veilingplatform.

  • [1] Stiglitz en Stern
  • [2] Commissie van de Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC)

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen