Wat zou de prijs van een ton CO2 moeten zijn om impact te hebben?

Het is heel moeilijk om een accurate prijs te bepalen voor alle schade die klimaatverandering met zich mee brengt. Hoe hang je een prijskaartje aan het verlies van biodiversiteit, het verzuren van de oceanen, zeespiegelstijging, extreme weersomstandigheden, droogte, honger, de verspreiding van tropische ziekten, politieke instabiliteit en andere effecten die we nog niet eens bedacht hebben?

Sommige economen werken met de prijs die het rendabel maakt om CO2 besparingsmaatregelen te nemen. Dit verscheelt natuurlijk behoorlijk per industrie, wat de diverse technologische aanpassingen kosten. Economen [1] die betrokken zijn bij de ‘High-Level Commission on Carbon Prices’ hebben berekend dat een prijs nodig is van € 40 tot € 80 per ton CO2 in 2030 om de Parijs-doelen te halen.

Andere economen zoals Kaufmann (2021) keken naar de kosten voor de maatschappij, en kwamen tot de conclusie dat een ton CO2 tussen de 70 en 110 euro moet liggen in 2030 om de netto nul doelen in 2050 te halen. 

De huidige prijs van een ton CO2 in het Europese emissiehandelssysteem schommelt rond de € 80 (September, 2022) . Kijk voor de actuele prijs van een emissierecht bij het Duitse handelsplatform EEX dat door de Europese Commissie is aangewezen als het gezamenlijke veilingplatform.

[1] Stiglitz en Stern

Carbonkiller

Emissiehandel

Oplossingen