Op dinsdagmiddag 28 januari boden wij de commissieleden van Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer een stukje Hemweg aan: Steenkolen die mogelijk elders worden verstookt als de emissierechten van de Hemweg in het Europees Emissiehandelssysteem blijven zitten. Een greep uit de brief aan de commissie:

"De impact van de uitfasering van kolen in de Europese Unie op het Emissiehandelssysteem (ETS) zal groot zijn. Volgens onderzoek zullen zeker 2,22 miljard overtollige emissierechten (die 2220Mt CO2 vertegenwoordigen)tussen 2021 en 2030 de Europese emissiemarkt betreden. Tegen 2040 zal deze ‘kolenbel’ zijn gegroeid tot 6,18 miljard rechten. Hierdoor kunnen de ETS-prijzen flink dalen, na het herstel van een decennium van ineffectieve prijsniveaus. 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de centrale Hemweg-8 uit bedrijf gehaald. Een noodzakelijke stap, maar vooral effectief in het terugdringen van broeikasgassen wanneer de Nederlandse overheid aanvullende maatregelen neemt. In het kader van de campagne Carbonkiller vraagt milieuorganisatie WISE daarom uw aandacht voor het in mindering brengen van het aantal te veilen emissierechten door de Nederlandse overheid bij sluiting van kolencentrales. Wij nodigen u als Cie. Economische Zaken en Klimaat uit een “stukje Hemweg” in ontvangst te nemen."

Op 3 februari spraken wij in Pakhuis de Zwijger over het Europese emissiehandelssysteem in relatie tot het sluiten van kolencentrales tijdens het programma: Het einde van de kolencentrale. Je kunt het programma hier terugkijken.

Lees hier de toelichting op de actie. 

Lees de opinie in De Volkskrant