In de EU wordt er op dit moment onderhandeld over een nieuw voorstel voor het EU emissiehandelssysteem (ETS), één van de meest belangrijke middelen waarmee de EU hoopt de klimaatdoelen te kunnen halen. WISE zet zich al jaren in voor een eerlijke prijs voor CO2 en een beter ETS. Het emissiehandelssysteem (ETS) heeft als doel om de vervuiler te laten betalen, door CO2-uitstoot te beprijzen. Na jaren van lage CO2 prijzen en slecht beleid door de sterke lobby van de industrie, wordt het ETS nu eindelijk herzien. Alleen door het ETS op de schop te nemen, zal het pas echt bij kunnen gaan dragen aan het ontmoedigen van CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelen.

Helaas zitten er nog veel zwakke elementen in het laatste voorstel van de Europese Commissie. Zo zullen overheden nog steeds subsidie mogen geven aan de industrie voor de hogere energieprijs, in de vorm van ‘indirect cost compensation'. Dit komt neer op een subsidie voor fossiel, bedoeld voor grote vervuilende bedrijven om vermeende ‘carbon leakage’ te voorkomen. Dit is de angst dat bedrijven naar het buitenland vertrekken vanwege hogere energieprijzen door het ETS. Deze fossiele subsidie komt nog eens bovenop de gratis emissierechten die de industrie al ontvangt. *

Onderzoek toont aan dat het helemaal niet klopt dat bedrijven naar het buitenland verhuizen als ze deze subsidie en de gratis rechten niet zouden krijgen. De ‘indirect cost compensation’ is daarom oneerlijk en overbodig. Daarnaast kunnen burgers geen aanspraak maken op deze tegemoetkoming, wij moeten de hogere energieprijzen gewoon betalen. Om het nog gekker te maken wordt deze subsidie betaald vanuit een potje dat anders ingezet zou moeten worden voor klimaatbeleid. Dit geld is bedoeld om onze samenleving te vergroenen, niet voor het subsidiëren van het energiegebruik van de grote vervuilers. 

Hoe is dit mogelijk in tijden van een klimaatcrisis en een energiecrisis? Hoe krijgen we bedrijven ooit zo ver om te vergroenen, als de overheid hun energierekening blijft betalen? 

Hoewel de subsidieregeling waarschijnlijk blijft bestaan, kan Nederland er, net als 13 andere Europese landen, voor kiezen om de subsidie niet uit te keren. De regeling is eind 2021 afgelopen, en nu is het punt dat het kabinet ervoor kan kiezen dit geld te gebruiken voor échte klimaatactie, in plaats van het spekken van de kassen van grote vervuilers. Het lijkt er echter op dat de Nederlandse overheid door wil gaan met de subsidieregeling: deze zomer diende de Nederlandse regering een verzoek in bij de Europese Commissie voor een nieuwe subsidieregeling voor de komende jaren. Nu is dus een cruciaal moment om onze stem te laten horen: we zijn klaar met het uitdelen van fossiele subsidies!

Teken daarom nu de petitie!

Roep Nederlandse politici op om een einde te maken aan deze fossiele subsidie. Stop indirecte kostencompensatie, stop fossiele subsidie en laat de vervuiler betalen. 

Wil je meer weten over indirecte kostencompensatie, wat er mis mee is, of welke eisen wij voorleggen aan politici? Lees dan hier de veelgestelde vragen.  

*WISE voert al jaren campagne tegen deze gratis rechten en zet die strijd onverminderd voort. Met deze petitie richten wij ons specifiek op deze fossiele subsidie, omdat deze op dit moment in Nederland wordt heroverwogen en we de keuze om de subsidie af te schaffen willen stimuleren.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .