Buy out the Bubble!

De impact van het kopen en vernietigen van CO2-rechten hangt af van het aantal mensen, bedrijven en organisaties dat meedoet. Het zou fantastisch zijn als wij met z'n allen massaal rechten gingen opkopen en vernietigen om zo het grote overschot aan emissierechten weg te werken. Vandaar onze slogan “Buy out the Bubble!”.