Carbon Market Watch publiceert nieuwe aanbevelingen voor industriebeleid

vrijdag, 3 mei, 2019

Uit cijfers gepubliceerd door de Europese Commissie blijkt dat de CO2-uitstoot van de zware industrie (staal, cement, chemie) onder het Europese emissiehandelssysteem vrijwel niet is gedaald sinds 2012. Carbon Market Watch pleit daarom voor een "klimaatakkoord-proof" industriebeleid. Volgens de NGO zijn strategische investeringen en klimaatmaatregelen noodzakelijk om de industrie te verduurzamen.

De zware industrie in Europa valt onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS), maar de vele uitzonderingen en de gratis emissierechten zorgen ervoor dat het ETS geen effectief instrument is om de CO2-uitstoot van industriële reuzen terug te dringen. Meer dan 90 procent van de CO2-emissies van de industrie wordt onbelast uitgestoten. Door de afwezigheid van prijsprikkels, lijkt vooral de zware industrie onvoldoende gemotiveerd om écht te investeren in schonere technologieën.

Het rapport Cracking Europe’s hardest climate nut – How to kick-start the zero-carbon transition of energy-intensive industries? doet aanbevelingen voor het ontwikkelen van een effectief industriebeleid. Eén van die aanbevelingen: Bouw het weggeven van gratis emissierechten aan de industrie onder het ETS zo snel mogelijk af. 

Lees hier rapport: https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-content/uploads/2019/04/Cracking-Europe%E2%80%99s-hardest-climate-nut-1.pdf