De Correspondent gaat CO2-uitstoot compenseren via Carbonkiller

Artikel De Correspondent
vrijdag, 9 november, 2018

Het journalistieke platform De Correspondent heeft zijn eigen CO2-uitstoot in tienvoud gecompenseerd. Een deel daarvan werd gecompenseerd via Carbonkiller. "Compenseren heeft volgens ons wel degelijk zin als je de goede projecten uitkiest."

Carbonkiller een van de vier projecten die De Correspondent heeft uitgekozen. "We investeren om te beginnen in drie projecten in Peru, Oost-Timor en Bolivia. [..] Verder investeren we in het opdrijven van de CO2-prijs in Europa, om vervuiling duurder te helpen maken. Dat zit zo: in sommige industriële sectoren moet je een zogeheten ‘emissierecht’ kopen voor elke ton CO2 die je uitstoot. Wij hoeven zulke rechten niet te kopen, maar door dat vrijwillig te doen – en ze vervolgens te laten vernietigen door de organisatie Carbonkiller – gaat het totale aantal beschikbare rechten omlaag. Schaarste drijft de prijs op, wat in dit geval betekent dat energiebedrijven en grootverbruikers in Europa meer moeten betalen voor hún uitstoot. Dat heeft gevolgen: een hogere CO2-prijs kan elektriciteitsproducenten dwingen over te schakelen van kolen naar gas."

Lees het hele artikel