Vind je het ook belangrijk dat er meer reuring komt rond de handel in CO2-rechten? Attendeer dan je vrienden en kennissen op ons initiatief!

Hieronder vind je teksten en beeldmateriaal om uit te printen en te verspreiden via sociale media, nieuwsbrieven en andere kanalen.

Posts voor Twitter / Facebook

Koop en vernietig een ton CO2 via #carbonkiller! Samen voeren we de druk op om het emissiehandelssysteem aan te scherpen en zo het uitstoten van CO2 duurder te maken. https://www.carbonkiller.org

Op carbonkiller.org kan iedereen nu CO2-rechten kopen en vernietigen. Buy out the bubble! #carbonkiller

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .